Ceny kurzů, školení a teambuildingových programů IPRK

Základní informace k programům pro firmy, organizace, spolky, ...

 • Vážíme si Vašeho zájmu o programy IPRK a rádi vám pomůžeme najít ideální formát programu pro vás, váš pracovní kolektiv či organizaci.
 • Pro případné dotazy je vám k dispozici náš hlavního instruktor, Filip Štrach, na e-mailu: filipstrach@iprk.cz i na tel.: 733 576 310. Kontaktovat nás můžete velmi snado i prostřednictvím on-line formuláře.

Pro získání vaší zakázky vám můžeme nabídnout:

 • Záruku nejnižší ceny – věříme, že jsme ve většině případů schopni nabídnout vám kvalitnější program než konkurence za stejnou cenu, nebo stejně kvalitní program za cenu o 5 až 10 % nižší. Postačuje, pokud nám s poptávkou zašlete i konkurenční nabídku.
 • Recenze a reference od našich klientů – doporučení od spokojených zákazníků považujeme za nejlepší reklamu. Všechny reference a recenze najdete zde.
 • Zdarma účast na kurzu, nebo ukázkový kurz – při poptávce od firem a organizací umožňujeme bezplatnou účast na kurzu IPRK, nebo uspořádání menšího ukázkového kurzu.

Teambuilding s tématikou první pomoci a záchranářství

Ceník - Kurzy a teambuildingové programy IPRK pro firmy, organizace, spolky, ...

 • Nejvyšší varianta programu: 1.890,- až 2.490,- (cena za účastníka)
 • Standardní varianta programu: 990,- až 1.590,- (cena za účastníka)
 • Včetně nákladů na dopravu. Nejsme plátci DPH. Při subdodávce programu ceny smluvní.

Ceny programů IPRK Profi zahrnují:

 • použití prezentační techniky a moderních výukových pomůcek (resuscitační modely zn. Ambu a Laerdal
 • použití digitální resuscitační figuríny Laerdal QCPR s propojením na monitor
 • použití tréninkového AED
 • použití kvalitních maskovacích muláží z USA pro simulace krvácení a dalších úrazů
 • zapůjčení cvičných lékárniček a veškerý na kurzu spotřebovaný zdravotnický materiál (obvazový mat., termofólie, rukavice, …
 • zapůjčení tréninkových CAT turniketů používaných americkou armádou
 • certifikát o absolvování kurzu pro každého účastníka, popř. potvrzený jmenný seznam pro organizac
 • praktický dárek pro každého účastníka kurzu

Kurz první pomoci u dětí i dospělých IPRK Baby - pro veřejnost

Ceník - Zážitkové kurzy a školení IPRK - pro veřejnost

 • Celodenní program - IPRK Basic, Baby: 2.290,- (cena za účastníka)
 • Celodenní program - IPRK Basic, Baby: 1.990,- (při přihlášení 2 a více účastníků společně)
 • Celodenní program - IPRK Basic, Baby: 1.990,- (pro pracující s dětmi a mládeží a pro příslušníky bezpečnostních složek a IZS)
 • 4 denní program - IPRK Zdravotník: 5.990,- (cena za účastníka)
 • 4 denní program - IPRK Zdravotník: 5.390,- (při přihlášení 2 a více účastníků společně)
 • 4 denní program - IPRK Zdravotník: 5.390,- (pro pracující s dětmi a mládeží a pro příslušníky bezpečnostních složek a IZS)
 • Nejsme plátci DPH. Podmínkou pro zvýhodnění je včasná úhrada kurzovného v jedné platbě.

Kurzy a školení první pomoci pro firmy a organizace

Storno podmínky - pro firmy, organizace, spolky, ...

 • Při zrušení akce ze strany odběratele nejpozději 14 dnů před termínem akce (resp. prvním dnem akce) bude odběrateli navráceno 100 % uhrazené ceny akce. Případně je možné akci realizovat v jiném termínu, pokud o to odběratel bude mít zájem.
 • Při zrušení akce ze strany odběratele méně než 14 dnů před termínem akce (resp. prvním dnem akce) a nejpozději 7 dnů před termínem akce (resp. prvním dnem akce) je odběratel povinen uhradit stornopoplatek ve výši 80 % ceny akce. 20 % z ceny akce bude navráceno odběrateli. Není-li předem dohodnuto jinak, případný přesun akce na jiný termín nemá vliv na povinnost uhradit stornopoplatek.
 • Při zrušení akce na straně odběratele méně než 7 dnů před termínem akce (resp. prvním dnem akce) je odběratel povinen uhradit stornopoplatek ve výši 100 % ceny akce. Není-li předem dohodnuto jinak, případný přesun akce na jiný termín nemá vliv na povinnost uhradit stornopoplatek.
 • Stornopoplatek je v plné výši použit na úhradu nákladů spojených se zrušením akce (příprava akce, materiální zajištění akce, personální zajištění akce, administrativní činnosti spojené s organizací a se zrušením akce, atd.).
 • Při zrušení akce na straně IPRK (zatím k tomu nikdy nedošlo) bude odběrateli navráceno 100 % uhrazené ceny akce. Případně je možné akci realizovat v jiném termínu, pokud o to odběratel bude mít zájem.

Storno podmínky - pro účastníky kurzů

 • Není-li v propozicích konkrétní akce uvedeno jinak, je datum uzávěrky vždy 14 dnů před termínem akce (resp. prvním dnem akce) a vždy platí následující stornopodmínky.
 • Při zrušení účásti na straně účastníka do uzávěrky akce bude účastníkovi navráceno 100 % uhrazené ceny akce. Případně je možné platbu převést na jinou akci, pokud o to účastník bude mít zájem.
 • Při zrušení účásti na straně účastníka po uzávěrce akce je účastník povinen uhradit stornopoplatek ve výši 100 % ceny akce, současně za sebe může účastník zdarma vyslat na akci jinou osobu - náhradníka (případné finanční vyrovnání mezi účastníkem a náhradníkem není v režii IPRK). Zájem účastníka o účast na jiném termínu akce nemá na povinnost uhradit stornopoplatek vliv.
 • Stornopoplatek je v plné výši použit na úhradu nákladů spojených s neúčastí účastníka na akci či s jejím zrušením (příprava akce, materiální zajištění akce, personální zajištění akce, administrativní činnosti spojené s organizací a se zrušením akce, atd.).
 • Při zrušení akce na straně IPRK bude účastníkovi navráceno 100 % uhrazené ceny akce. Případně je možné domluvit se na účasti na jiném termínu akce, pokud o to účastník bude mít zájem.